Logo Rijksoverheid

Workshops

Tijdens de RvIG Klantendag 2018 kon je je eigen programma samenstellen. Zo kon je workshops volgen, maar ook  de informatiemarkt bezoeken. Hieronder tref je meer informatie aan over de verschillende workshops.

1. The deviation and similarities of different identity infrastructures

Center for Identity, the university of Texas: Sean McCleskey

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1.

Mister R. Sean McCleskey is the Director of Organizational Education and Measurement  at the Center for Identity. He is also a faculty member in the Master of Science, Identity Management and Security Program. Prior to this position, Sean served as a Special Agent with the United States Secret Service, San Antonio Field Office, from 1998 until his retirement in 2015. During his tenure, he conducted a variety of investigations to include, but not limited to, the following: counterfeit currency, bank fraud,identity theft, credit card abuse, child pornography, narcotics trafficking, domestic terrorism and threats to protectees of the United States Secret Service.  Sean holds two Bachelor of Science Degrees in Political Science and Criminal Justice from Texas Christian University and his Juris Doctor from St. Mary’s University School of Law. He was admitted to the State Bar of Texas in 1998.

His workshop is about Identity Threat Assessment and Prediction (ITAP). Identity Threat Assessment and Prediction (ITAP) is a risk assessment tool that increases fundamental understanding of identity theft processes and patterns of criminal behavior. ITAP aggregates data on identity theft to analyze and describe identity vulnerabilities, the value of identity attributes, and their risk of exposure.

The ITAP research program provides insight into the habits and methods of identity thieves. The ITAP model discovers the identity attributes most vulnerable to theft, assesses their importance, and determines the personally identifying information (PII) most frequently targeted by thieves. In doing so, ITAP intends to offer behavioral and cognitive recommendations to thwart future identity theft crimes.

The analytical repository of ITAP offers identity solutions relevant to people, organizations, and devices across multiple domains, including financial services, consumer services, healthcare, education, defense, energy, and government. ITAP seeks to provide an unprecedented level of awareness throughout the identity threat environment. Our goal is to use ITAP to deliver actionable knowledge grounded in analyses of past threats and countermeasures, current threats and solutions, and evidence-driven forecasts

Let op: deze workshop wordt in het Engels gegeven!

2. Fundamentele veranderingen voor de toekomst van het identiteitsdomein.

Universiteit Twente: Prof. dr. D. Meuwly Full professor

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1 en in ronde 3.

Napoleon introduceerde een zeer interessant en naar later bleek bruikbaar model voor de registratie van een bevolking. Dat model heeft lang standgehouden maar staat onder druk. Bevolkingsgroei, toenemende mobiliteit, verschillende juridische kaders en schrijfwijzen van namen vormen vaak beperkingen bij de verificatie van iemands identiteit. Steeds vaker blijkt dat namen op zichzelf onvoldoende onderscheidenlijk zijn waardoor misverstanden kunnen ontstaan. In deze workshop wordt inzicht gegeven in nieuwe methodes van identiteitsverificatie. Naast het gebruik van klassieke informatie opgeslagen in registers wordt ingegaan op de waarde van informatie in open bronnen en wordt ook de waarde van biometrie toegelicht. Er wordt een model gepresenteerd waarmee risico’s realistischer beheerst kunnen worden waarbij de privacy van burgers gerespecteerd wordt. Door slim gebruik te maken van technologie en de informatie uit verschillende bronnen te waarderen en in het gebruik met elkaar te combineren kan de identiteit van personen met een grote mate van waarschijnlijkheid worden vastgesteld.

3. Ethiek & techniek in het identiteitsdomein

Universiteit Delft: Prof. dr. J. van Hoven

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1.

Prof. dr. Jeroen van den Hoven is hoogleraar Techniek en Ethiek aan de Universiteit van Delft en gespecialiseerd in ethiek en informatietechnologie. In deze workshop zal hij zich richten op de morele aspecten van ontwikkelingen in het identiteitsdomein. Daarbij moet je denken aan een prikkelend gesprek rondom vragen zoals: wat verstaan wij eigenlijk onder persoonsgegevens? Maar ook: wat is de invloed van ontwikkelingen in het identiteitsdomein op het recht op privacy van de burger, en waar ligt de balans tussen privacy en veiligheid? Wij nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze uitdagende workshop.

4. EU initiatives in the ID document domain – New threats and challenges

Bundeskriminalamt, KT 5 – Forensic IT and Documents 

KT 5 – IT-Forensics, Documents: herr dr. Uwe Seidel

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1 en in ronde 3.

Dr. Uwe Seidel is heading the BKA’s IT Forensics and Identity Documents department. This assignment involves overseeing R&D projects for increasing the counterfeit resistance of German and international documents. He was responsible for the document security for the introduction of biometric technology into German travel documents, the development of the new ID card in 2010, the introduction of the new electronic passport in 2017 and the new Schengen Visa in 2017.

This workshop gives an overview of the current EU initiatives in the ID documents domain which will heavily influence the work in the municipalities in the future. These include the following issues:

 • EU Action plan to strengthen the European response to travel document fraud
 • Why is enrolment data quality important?  The performance of Dutch travel documents at German borders
 • New EU Visa and Residence Permit
 • New EU ID Card Regulation (proposal)
 • Enrolment threats: Face Morphing
 • Enrolment threats: Fingerprint Morphing

This workshop gives an insight in current use of biometrics and into the plans of the European Commission.

Let op: deze workshop wordt in het Engels gegeven!

5. Gluren bij de buren

RVIG: drs. Frans Rijkers

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1 en in ronde 3.

Wat we kunnen leren van de landen om ons heen, te beginnen bij België…

In ieder land is het identiteitsdomein anders georganiseerd. In Noorwegen en Zweden bijvoorbeeld is de Belastingdienst verantwoordelijk voor de bevolkingsregistratie en geeft de grenspolitie de paspoorten uit. In Ierland is er geen centrale bevolkingsregistratie en vindt de coördinatie plaats door de gezondheidszorg.
De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) heeft een indrukwekkend compendium samengesteld met “good practices” op het gebied van identiteitsmanagement in Europa. Het ministerie van BZK heeft zelf ook onderzoek gedaan naar de verschillende manieren waarop in Europa de bevolkingsregistraties georganiseerd zijn.

In deze workshop reizen we door  heel Europa om te zien wat we kunnen leren van onze buurlanden. We beginnen en eindigen onze reis in België…

6. Centrum voor biometrie

Nationale politie: John Riemen

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 2 en in ronde 4.

Sinds 2006 zijn Nederlandse reisdocumenten voorzien van biometrie. Het gebruik van biometrie tijdens controles is wat later op gang gekomen. Maar inmiddels maken steeds meer reizigers op luchthavens gebruik van geautomatiseerde grenscontroles die gebruik maken van biometrie. De kennis over biometrie wordt bij het grote publiek ook bepaald door televisieprogramma’s als CSI. De politie heeft veel expertise op het gebied van vingerafdrukken maar vrij recentelijk heeft de politie ook een unit opgezet die zich bezighoudt met gezichtsherkenning. Welke ervaringen heeft de politie inmiddels opgedaan met het gebruik van gezichtsherkenning?

Zijn de ervaringen van de politie bruikbaar voor uitgevende instanties bij het aanvraagproces van documenten?

In de workshop wordt inzicht gegeven in wijze waarop verzoeken door de politie worden opgevolgd, de protocollen, de methodiek die gehanteerd wordt en wat het effect en rendement is.

7. Wat als er na een ramp niets meer is…

St. Maarten: Kathy Snijders & Denise Williams-Warner

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1 en in ronde 3.

De verwoestende orkaan Irma raasde op 6 september 2017 over het Caribisch gebied. Het was de zwaarste orkaan sinds mensenheugenis en met name Sint Maarten werd zwaar getroffen. Naast het leed van de slachtoffers was ook de infrastructurele schade immens.

Het Hoofd Burgerzaken van Sint Maarten geeft in deze workshop een inkijk in hoe het eiland en de afdeling burgerzaken in het bijzonder, de orkaan heeft doorstaan. Hoe is het ze gelukt om de dienstverlening weer op gang te brengen? Wat waren en zijn de grootste uitdagingen? Hoe goed kan men eigenlijk voorbereid zijn en wie zijn de belangrijkste ketenpartners?

8. ‘Nederland wereldwijd ‘

Ministerie van Buitenlandse Zaken en RvIG: M.A. Lianne la Roi & Rajshri Soekhoe

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1 en in ronde 3.

Wat doet de Nederlandse overheid voor burgers in het buitenland?

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een 24/7 dienstverlening beschikbaar. Zij zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor Nederlanders die in buitenland woonachtig zijn of bijvoorbeeld tijdens een vakantie hulp nodig hebben. Tegenwoordig hebben de Nederlandse ambassades en consulaten geen eigen websites meer. Alle informatie is op één centrale plek via www.nederlandwereldwijd.nl en www.netherlandsandyou.com  beschikbaar. Tijdens deze workshop vertellen wij je meer over de recente ontwikkelingen rondom de centralisatie van de consulaire dienstverlening van het ministerie van Buitenlandse zaken.

9. Standaardisering voorwaarden voor interoperabiliteit tussen uitgifte en controle

ISO: Tom Kinneging

Deze workshop is helaas komen te vervallen.

Technologische ontwikkelingen en innovaties zijn steeds belangrijker in de wereld waarin wij leven. Alles wordt sneller, efficiënter, comfortabeler en beter. Althans, dat is de bedoeling. Ook in het identiteitsdomein zijn zulke ontwikkelingen duidelijk merkbaar. Neem bijvoorbeeld het elektronisch paspoort; de toevoeging van chiptechnologie opende ruim tien jaar geleden de deur naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van beveiliging, facilitering en gebruiksgemak.

Dit soort ontwikkelingen kunnen echter alleen succesvol zijn als alle componenten in de keten op elkaar afgestemd zijn. Met andere woorden: als zij interoperabel zijn.

Bedrijven en organisaties laten zich vaak certificeren om daarmee uit te drukken dat men aan standaarden voldoet. Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het vaststellen van standaarden. In het identiteitsdomein zijn ISO en ICAO de meest bekende instituten die standaarden vaststellen. Wat is het belang van standaarden voor het identiteitsdomein, hoe komen ze tot stand en waarom is het van belang standaarden strikt toe te passen.

In de workshop wordt ingegaan op:

 • de wijze waarop standaarden tot stand komen
 • welke doelen standaarden dienen
 • wat het belang van standaarden is om interoperabiliteit te waarborgen en
 • welke gevolgen er optreden in het (internationale) proces van identiteitsverificatie als van standaarden wordt afgeweken.

10. IOM and the responsible use of biometrics for enhanced migration and border management

International Organisation for Immigration (IOM): Florian Forster

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 2 en in ronde 4.

The presentation will be about the experiences IOM has with the use of biometrics. In many projects executed internationally by IOM, biometrics are being used in greatly varying settings. During the presentation and in the following interactive discussion we shall try to explore some of the following questions:

 • What are the reasons for the increased use of biometrics in the migration and border management field?
 • What does IOM mean when it talks about “the responsible use of biometrics”?
 • Which types of biometrics are used the most in IOM projects and where are they used?
 • What are the experiences of the Organization, and how do migrants, travelers and other beneficiaries respond to it?
 • What are the critical success factors for regarding the application of biometrics and what is the impact of quality of biometric data?
 • What partnerships are key for the successful use of biometrics in the migration field?

Duration: 45 minutes (20 minutes  presentation followed by an interactive discussion with the participants)

Let op: deze workshop wordt in het Engels gegeven!

11. Het buitenlandse persoonsnummer in de Basisregistratie Personen (BRP)

RvIG: Nicole Thielen

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 2 en in ronde 4.

Sinds 1 juli 2015 wordt het buitenlandse persoonsnummer vermeld in de BRP bij personen die in het bezit zijn van één of meer nationaliteiten uit de Europese Unie. Het is één van de middelen om de kwaliteit in de BRP te vergroten en om dubbele inschrijvingen te voorkomen. De kennis en ervaring die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan willen we graag met jullie delen. Zo kunnen we samen zorgen voor een nog betere kwaliteit van de BRP. Dus iedereen die mee wil helpen om de kwaliteit in de BRP te vergroten en wil weten hoe het ook alweer allemaal zat, meld je aan voor deze workshop en laat je bijpraten over de ins en outs van het buitenlandse persoonsnummer.

12. Maatschappelijk gebruik van data door analytics

ICTU & RvIG: Shieltaa Dielbandhoesing & Elisabeth Eenkhoorn

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 2 en in ronde 4.

Actuele en correcte data in de basisregistraties: pas daarmee werken overheden goed, met en voor de burger. De kwaliteit van data dient een maatschappelijk doel. Nieuw is dat we juist die maatschappelijke context, die relevantie voor burger en overheid kunnen gebruiken en versterken via data-analytics. Aan de hand van voorbeelden uit het buitenland (zoals uit Amerika: het visualiseren van familierelaties uit de data) en uit de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) tonen we de nieuwe kansen die data analytics ons bieden.  We beginnen met de data-analytics die RvIG en LAA nu verzorgen op basis van BRP-gegevens, daarna het interactieve dashboard voor gemeenten, vervolgens de data-techniek tekst-mining en de mogelijkheden die dit biedt voor de dagelijkse uitvoeringstaken van de gemeente. Tevens illustreren we op welke wijze data-analisten van afnemers van de BRP in samenwerking met BRP-domeinexperts van gemeenten komen tot relevante risicoprofielen voor de gehele keten. Ervaar in deze workshop zelf hoe dit werkt. Je gaat oefenen met de methodiek van profileren waarbij ook nieuwe databronnen naast de BRP worden gebruikt. Want data-analytics komt steeds meer in het bereik van gemeenten en BRP-gebruikers. Welke kansen ontstaan er uit verrijking met data uit andere registraties? Deze workshop brengt het bij elkaar.

13. Een digitale zelf-soevereine identiteit

Wat is het en wat kun je ermee?

RvIG : Andre de Kok

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 2 en in ronde 4.

Een digitale identiteit op je smartphone, even betrouwbaar als je Nederlandse paspoort, die je kunt gebruiken waar en wanneer je zelf wilt. En die je zelf kunt uitbreiden: met je diploma’s, je waardepapieren, met alle informatie die voor jou van waarde is. Zodat je grip hebt op je gegevens en je transacties, zonder risico dat een ander ermee vandoor gaat.

Is dat een verre toekomstdroom of nabije realiteit?

In een partnerschap tussen TU Delft, Idemia en RvIG hebben we een prototype van zo’n digitale identiteit ontwikkeld dat door CMS advocatenkantoor is getoetst op compliance aan de AVG.

We gaan dit prototype bij de gemeente Eindhoven en Utrecht in de praktijk uitproberen.

Om je digitale identiteit op je smartphone te installeren, ga je naar je gemeente en installeer je een beveiligde app. De identiteitsverklaring die aan de balie wordt uitgegeven, is geïntegreerd in een Trustchain: een digitaal identiteitsnetwerk dat door jou wordt beheerd in plaats van door de overheid. Jij bent de enige persoon die je digitale identiteit kan gebruiken, dankzij de biometrische herkenning op je smartphone. De persoon waarmee je zaken doet, verifieert jouw claims op de Trustchain via de QR-code op je smartphone. Jij bepaalt zelf welke gegevens je deelt.

Klinkt dit nog een beetje als abracadabra?

Kom dan vooral naar deze workshop en we vertellen je alles, van blockchain tot zero knowledge proof.

14. eIDAS wat betekent het voor jou?

RvIG: Nico van Baarsen

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 2 en in ronde 4.

De eIDAS-verordening verplicht je als dienstverlener om buitenlandse inlogmiddelen te accepteren. Op basis van een zeer beperkte set aan gegevens die vanuit Europa beschikbaar wordt gesteld, moet ke diensten leveren aan de houders van Europese inlogmiddelen.

De meeste overheidsdienstverlening is gekoppeld aan een Burgerservicenummer (BSN). RvIG faciliteert het Europese inloggen voor jou door het BSN dat bij de inloggegevens hoort, te koppelen. In deze workshop vertellen wij hoe we dat doen en staan we stil bij de uitdagingen en risico’s die aan het Europees inloggen zijn verbonden.

15. Identiteitsfraude: wordt geen slachtoffer!

RvIG Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en fouten: Tjibbe Fromberg, Nathalie Kneijber, Helen van der Sluys+

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1 en in ronde 3.

We doen steeds meer zaken op afstand (online) en identificeren ons minder vaak fysiek en meer digitaal, met bijvoorbeeld een kopie van een identiteitsdocument. We geven makkelijk persoonsgegevens af. Hierdoor nemen de risico’s op identiteitsfraude toe.

In deze sessie krijg je antwoord op vragen als:

 • Wat kun je als gemeente of afnemer doen aan het voorkomen van identiteitsfraude?
 • Hoe kunnen we daarin als organisaties met elkaar samenwerken?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen bewuster met persoonsgegevens omgaan?
 • En hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt?

Ook word je bijgepraat over ontwikkelingen rond identiteitsfraude en word je uitgelegd hoe mensen verleid worden gegevens af te geven.

16. Logisch Ontwerp 3.11 – registratie levenloos geboren kinderen

RvIG: Egbert Verweij

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1 en in ronde 3.

Naar aanleiding van een petitieis besloten om de registratie van levenloos geboren kinderen in de BRP mogelijk te maken. Dit komt tegemoet aan de wens van een deel van de ouders die met een levenloos geboren kind worden geconfronteerd, om hun gezin ook administratief compleet in de BRP te kunnen zien. Omdat verwarring met levend geboren kinderen bij afnemers moet worden voorkomen, ontvangen afnemers de gegevens van levenloos geboren kinderen niet. De 2 uitzonderingen op die regel zijn MijnOverheid, waar de betrokken ouder de eigen gegevens kan inzien, en de Ambtenaar Burgerlijke Stand, die bij de geboorte van een volgend kind inzage heeft in de eerder geboren kinderen. Omdat de wens tot registratie niet bij alle betrokken ouders aanwezig is en de behoefte tot registratie in de loop van de tijd kan veranderen, is de registratie vrijwillig. Ook kan na registratie nog besloten worden om de gegevens van het levenloos geboren kind weer te verwijderen. In deze workshop word je bijgepraat over de aandachtspunten rond de registratie van levenloos geboren kinderen.

17. RvIG: De eNIK en ik

RvIG: Marieke de Sonnaville

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 1.

RvIG werkt aan een nieuwe Nederlandse ID-kaart. Deze kaart is voorzien van een elektronische identiteit. Met deze kaart wordt het voor Nederlanders mogelijk om met een hoog betrouwbaarheidsniveau bij publieke dienstverleners in te loggen. RvIG levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het kabinetsbeleid, te weten dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid veilig en makkelijk online moeten kunnen doen.

Nieuwsgierig hoe deze eNIK er uit ziet uit en wat betekent dit voor jou als klant van de RvIG?

In deze interactieve workshop ‘de eNIK en ik’, geven we je inzicht in deze nieuwe toepassing.

18. ‘Ontwikkelingen dichter bij huis: het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten’

RvIG: Willem van Ravesteijn 

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 2 en in ronde 4.

Het Nederlandse reisdocument staat bekend als zeer betrouwbaar. Dat houden we graag zo. De betrouwbaarheid wordt niet alleen bepaald door de kenmerken van het reisdocument zelf. Ook het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten draagt hieraan bij. Daarnaast moet informatie over de geldigheid van reisdocumenten altijd up-to-date zijn. Daarom voert RvIG de komende jaren juist op die punten verbeteringen door in het reisdocumentenstelsel. Hiermee borgen wij een veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens.

In de workshop lichten we de verbeteringen toe. Daarnaast krijg je een doorkijkje naar ontwikkelingen in de dienstverlening aan de burger die met deze verbeteringen op termijn mogelijk kunnen worden.

19. Vooruit met de HUP!

RvIG: Niels Baggerman 

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 2 en in ronde 4.

In juni 2018 hebben wij een nieuwe versie van de Handleiding uitvoeringsprocedures (HUP) opgeleverd. Het doel van de HUP is om medewerkers van gemeenten te ondersteunen bij het optimaal bijhouden van de basisregistratie personen (BRP). Zo vind je in de HUP informatie over brondocumenten en zijn er procedures opgenomen over onder meer vestiging uit het buitenland, het opnemen van nationaliteitsgegevens en het verwerken van akten van de burgerlijke stand.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de HUP? Hoe goed kent u de HUP eigenlijk? Weet jij  wat de volgende versie van de HUP zal bevatten? Zijn er onderwerpen die je graag zou willen toevoegen aan de HUP? Kom naar de workshop HUP en in een interactieve sessie praten wij je bij en gaan wij op zoek naar de vragen die jij nog hebt over de HUP. Ook als je andere vragen heeft, of als je feedback voor ons heeft over de HUP, bijvoorbeeld over de gebruiksvriendelijkheid, horen wij dit graag tijdens de workshop.

20. Nationaliteitsproblematiek in de BRP, herkent u dit?

Sla 2 vliegen in 1 klap!

RvIG: inleiding: Jeanneke Brakeboer; workshop: leden van de Expertgroep BCM

Deze workshop wordt aangeboden in ronde 2 en in ronde 4.

Sinds mei 2018 kent RvIG de Expertgroep BCM (zie ons magazine, de IDee, nummer 4). Deze groep bestaat uit medewerkers van gemeenten en van RvIG en gaat samenwerkenop het gebied van datakwaliteit. De leden zijn ambassadeurs voor de datakwaliteit van de BRP. Maar wat ga je hiervan merken? De expertgroep gaat gemeenten ondersteunen bij het oplossen van de bevindingen die gerapporteerd worden door de Bestandscontrole Module (BCM). Het eerste thema waar de expertgroep zich op gaat richten is: categorie 04 Nationaliteit. We verzamelen de vragen over categorie 04 die in het land leven en gaan deze voor je beantwoorden. Niet alleen in deze workshop maar ook in een FAQ. Een paar voorbeelden:

 • Hoe los je de fouten in categorie 04 in de BCM op?
 • Hoe zit het nu precies met de Onbekende nationaliteit die bekend wordt?
 • Wat neem je op als je een mededeling 2.17 Wet BRP ontvangt?

Dus kom naar de start van een nieuw initiatief van RvIG: de Expertgroep BCM.
Na afloop van deze workshop herken je niet alleen de nationaliteitsproblematiek in de BRP maar ook de leden van de nieuwe expertgroep van RvIG.